Trang chủ 1.900 tỷ
Nhà máy gần 1.900 tỷ đồng ở Dung Quất đóng cửa

Nhà máy gần 1.900 tỷ đồng ở Dung Quất đóng cửa

Sản xuất thua lỗ, sản phẩm tiêu thụ chậm, Công ty CP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí miền Trung buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động nhà máy Bio Ethanol Dung Quất (Quảng...

Tin mới