Trang chủ 1 triệu m3 bùn
Đổ 1 triệu m3 bùn xuống biển là tiếp tay cho Trung Quốc “giết biển”, “hại dân”

Đổ 1 triệu m3 bùn xuống biển là tiếp tay cho Trung Quốc “giết biển”, “hại dân”

Việc Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nhấn chìm gần 1 triệu m3 vật liệu thải xuống biển Tuy Phong (Bình Thuận)...

Tin mới