Trang chủ 3.252 tỉ
Thua lỗ hơn 3.200 tỷ, nhà máy xơ sợi Đình Vũ của PVN (PVTex) chuẩn bị phá sản

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ, nhà máy xơ sợi Đình Vũ của PVN (PVTex) chuẩn bị phá sản

PVN đang định hướng trước mắt tìm kiếm và hợp tác với các đối tác khác để cùng sản xuất, trong trường hợp phương án này không thể...

Tin mới