Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 31/7/2016, 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin, nhưng thực tế chưa có doanh nghiệp nào thực hiện đúng quy định.

Theo báo cáo chi tiết về kết quả sau 9 tháng Nghị định 81 đi vào đời sống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã “điểm mặt” rõ những DN trì trệ, cố tình phớt lờ công bố thông tin theo quy định của Chính phủ. Nổi bật trong số các doanh nghiệp này là các tập đoàn, tổng công ty lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), TCT Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), TCT Giấy Việt Nam, TCT Cà phê Việt Nam (Vinacafe), TCT Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), TCT Sông Đà, TCT Thiết bị y tế Việt Nam…

PVN là một trong những tập đoàn chưa công bố thông tin theo đúng quy định

Báo cáo cũng chỉ rõ, hiện mới chỉ có 110/432 doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin, trong đó công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (không muộn hơn 31/3) mới chỉ có 67/432 doanh nghiệp thực hiện.

Công bố báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo  cáo (không muộn hơn ngày 20/6), mới có 35/432 doanh nghiệp thực hiện.

Công bố báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong năm 2015 (không muộn hơn ngày 31/3 năm 2016), mới có 57/432 doanh nghiệp thực hiện.

Công bố báo cáo tài chính 2015 (không muộn hơn ngày 31/5), mới có 44/432 doanh nghiệp thực hiện. Và công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2015 (thời hạn công bố không quá 31/3, mới có 75/432 doanh nghiệp thực hiện.

Sau 9 tháng kể từ khi Nghị định 81 có hiệu lực, kết quả công bố thông tin DNNN đang cho thấy nhiều DN không công bố theo quy định. Điều này làm hưởng đến việc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Việc chậm công bố thông tin cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các DNNN trực thuộc bộ, ngành.

Theo nghị định 81, các DNNN là các tập đoàn, tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư phát triển của năm hiện tại và các năm trước đó.

Nghị định cũng nêu rõ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ bị áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định.

Trong trường hợp người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch tập đoàn, Tổng công ty không kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động của DN lâm vào tình trạng khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước áp dụng hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với người
quản lý DN.

Chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày nghị định 81 có hiệu lực, DN có trách nhiệm công bố thông tin bằng văn bản, dữ liệu gửi về Bộ KH&ĐT. Song đến nay đã quá 3 tháng các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa chấp hành đúng nghị định của Chính phủ.

Nguồn: PV / An Ninh Tiền Tệ

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat