Trang chủ 6.500m2
Biệt thự tráng lệ “chui” của Tổng giám đốc Công ty Cấp nước

Biệt thự tráng lệ “chui” của Tổng giám đốc Công ty Cấp nước

Sắp hoàn thiện nhưng khu biệt thự 6.500m2 của một chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước chưa chuyển mục đích sử dụng đất,...

Tin mới