Trang chủ 70 héc-ta
Đổi 70 héc-ta đất ở Hà Nội lấy tuyến đường 3,5km liệu có xứng đáng?

Đổi 70 héc-ta đất ở Hà Nội lấy tuyến đường 3,5km liệu có xứng đáng?

Theo các chuyên gia xây dựng, chuyên gia giao thông cần thanh tra, kiểm tra làm rõ cơ sở nào để Hà Nội “đánh đổi” 70 héc-ta đất lấy 3,5km đường...

Tin mới