Trang chủ ABBank
Mang nghìn tỷ đi ủy thác đầu tư, ABBank đang cược “ván cờ nguy hiểm”?

Mang nghìn tỷ đi ủy thác đầu tư, ABBank đang cược “ván cờ nguy hiểm”?

Ủy thác đầu tư là bên nhận ủy thác (ở đây là CTCP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình) sẽ nhân danh chính bên nhận ủy thác thực...

Tin mới