Trang chủ Asean
Việt Nam – đối tác thương mại quan trọng nhất của Italy trong ASEAN

Việt Nam – đối tác thương mại quan trọng nhất của Italy trong ASEAN

Từ năm 2015, Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Italy trong ASEAN, với kim ngạch vượt 4 tỷ USD. Theo báo cáo của Đại...

Tin mới