Trang chủ bác tư cách ĐBQH
ĐBQH Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập tịch Malta để làm gì?

ĐBQH Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập tịch Malta để làm gì?

Dư luận chưa quên những tiêu cực của các cựu ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến, Châu Thị Thu Nga, Trịnh Xuân Thanh… thì nay việc ĐBQH Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta bị cơ quan chức năng phát hiện, khiến Hội đồng bầu cử...

Tin mới