Trang chủ bạch hóa việt nam
Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho Nhân dân

Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho Nhân dân

Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức là không phải chân lý. Cá nhân tôi từ lâu đã rất...

Tin mới