Trang chủ Ban Chấp hành Trung ương
Hôm nay Đại hội Đảng XII chốt danh sách ứng cử

Hôm nay Đại hội Đảng XII chốt danh sách ứng cử

Sáng nay (25/1), Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn đại biểu.   Theo...

Tin mới