Trang chủ Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Tổng Bí thư: Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khóa mới

Tổng Bí thư: Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khóa mới

Chiều nay, 7/7/2016, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung...

Tin mới