Trang chủ Ban Đối ngoại Trung ương
Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương ký Quy chế phối hợp

Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương ký Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương là sự thể chế hóa quan hệ phối hợp vốn đã chặt chẽ giữa hai cơ quan, là cơ sở...

Tin mới