Trang chủ bảo hiểm y tế
Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

Bắt đầu từ 1/1/2016, nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, BHXH… có hiệu lực, người lao động nên biết. Hướng dẫn mới về tiền lương của người lao động Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp...

Tin mới