Trang chủ bảo kê
Điểm mặt doanh nghiệp khai thác cát đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh?

Điểm mặt doanh nghiệp khai thác cát đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh?

Trong một văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định có việc bảo kê, đe dọa Chủ tịch tỉnh. Đáng chú ý, văn...

Tin mới