Trang chủ Barack Obama
Nạn nhân đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nạn nhân đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong cuộc vận động bầu cử, tân Tổng thống Mỹ Trump đã hứa sẽ làm rất nhiều điều, bao gồm huỷ bỏ hết tất cả những quyết định tối cao (executive decisions)...

Tin mới