Trang chủ bầu cử HĐND
Hôm nay, TP HCM bầu lãnh đạo HĐND – UBND TP

Hôm nay, TP HCM bầu lãnh đạo HĐND – UBND TP

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP khóa VIII và ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP được giới thiệu vào chức danh Phó Chủ...

Tin mới