Trang chủ Bauxite
Công bố kết quả quan trắc môi trường về Dự án bauxite Tân Rai

Công bố kết quả quan trắc môi trường về Dự án bauxite Tân Rai

* Khu vực hồ bùn đỏ có mùi hôi đặc trưng của xút Dự án bauxite Tân Rai (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) Ảnh: Trùng Dương Chiều 5.4, tại H.Bảo Lâm (Lâm Đồng),...

Tin mới