Trang chủ bế mạc đai hội đảng
Ban chấp hành trung ương XII ra mắt đại hội

Ban chấp hành trung ương XII ra mắt đại hội

Sáng 28/1, thay mặt Ban chấp hành trung ương khóa XII,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, hứa “sẽ tiếp tục đổi mới, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với...

Tin mới