Trang chủ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang: Bệnh nhận thiếu máu não cho siêu âm ổ bụng để…tận thu 

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang: Bệnh nhận thiếu máu não cho siêu âm ổ bụng để…tận thu 

Bệnh viện và nhà đầu tư đặt máy CT tại bệnh viện có thỏa thuận mỗi ngày chụp tối thiểu cho 5 bệnh nhân. Chuyện hi hữu này...

Tin mới