Trang chủ BHXH một lần
Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ đầu năm 2016

Bắt đầu từ 1/1/2016, nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, BHXH… có hiệu lực, người lao động nên biết. Hướng dẫn mới về tiền lương của người...

Tin mới