Trang chủ Bio-Ethanol Dung Quất
Lọc dầu Dung Quất sẽ nợ gần 58.000 tỷ sau nâng cấp

Lọc dầu Dung Quất sẽ nợ gần 58.000 tỷ sau nâng cấp

Người đứng đầu đơn vị vận hành nhà máy mong Chính phủ sẽ bảo lãnh cho khoản vay để nâng cấp… Công ty TNHH Một thành viên Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) mới...

Bộ công an vào cuộc điều tra 3 dự án ngàn tỷ của tập đoàn dầu khí

Bộ công an vào cuộc điều tra 3 dự án ngàn tỷ của tập đoàn dầu khí

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, các nhà máy nhiên liệu sinh học đi vào hoạt động đều thua lỗ lớn và hầu như không vận hành thương mại. Toàn bộ số tiền đầu tư vào dự án là 5.400 tỉ đồng đến nay chưa có hiệu quả....

Tin mới