Quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương là sự thể chế hóa quan hệ phối hợp vốn đã chặt chẽ giữa hai cơ quan, là cơ sở pháp lý để tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Lễ ký Quy chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: VGP/Hải Minh

Ngày 25/2, Bộ Ngoại giao đã trang trọng tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương và Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo của Ban Đối ngoại Trung ương.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương luôn có sự phối hợp chặt chẽ ở tất cả các cấp và trên tất cả các mặt công tác trong những năm qua, góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế của đất nước.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế tiếp tục thay đổi nhanh chóng, đất nước đang hội nhập sâu rộng, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các bộ, ban, ngành càng phải phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại, trong việc quán triệt, phổ biến và triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là sự thể chế hóa quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, là cơ sở pháp lý tạo thuận lợi cho các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương tăng cường hợp tác hiệu quả, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại được Đảng và Nhà nước giao phó, Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho đồng chí Hoàng Bình Quân. Ảnh: VGP/Hải Minh

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho đồng chí Hoàng Bình Quân và các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, biểu dương những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại đối với công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá hai cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên các mặt công tác.

Để Quy chế phối hợp có hiệu quả, lãnh đạo hai cơ quan cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc cam kết trong Quy chế; xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

 

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat