Trang chủ bổ nhiệm nhân sự
Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước

Hôm nay, hội nghị Trung ương 3 bước sang ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng...

Bổ nhiệm “đúng quy trình” và sự tồn vong của chế độ!

Bổ nhiệm “đúng quy trình” và sự tồn vong của chế độ!

Trong quá trình thực hiện công tác cán bộ còn bộc lộ rõ nhiều hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chính là do: sự tác động của mặt trái của cơ chế thị trường, sự cám dỗ của vật chất, sự suy thoái về đạo đức, yếu kém về bản lĩnh...

Tin mới