Formosa được xả lưu lượng nước thải lớn nhất vào nguồn nước là 45.000m3/ngày đêm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất cứ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại giấy phép; ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

 

Cá chết nằm dọc bờ biển với số lượng lớn đã gây tâm lý hoang mang cho người dân (Ảnh: Tiến Hiệp).

Cá chết nằm dọc bờ biển với số lượng lớn đã gây tâm lý hoang mang cho người dân (Ảnh: Tiến Hiệp).

Theo hồ sơ mà PV Dân trí có được, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cấp cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (địa chỉ tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai ký, cho phép công ty này được xả nước thải sau xử lý từ Hệ thống xử lý nước thải công suất 45.000m3/ngày đêm của Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 1-1 vào nguồn nước cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguồn tiếp nhận nước thải bà biển ven bờ vịnh Sơn Dương thuộc phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000) được giới hạn bởi 4 điểm cụ thể.

Nước thải sau xử lý được bơm và dẫn theo đường ống thép không rỉ ra đến đập quan trắc nước thải, sau đó chảy ra biển ven bờ vịnh Sơn Dương theo phương thức tự chảy, xả giữa dòng. Chế độ nước xả thải liên tục 24 giờ/ngày đêm; lưu lượng nước thải lớn nhất 45.000m3/ngày đêm.

Theo giấy phép, thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 52:2013/BTNMT.

Cụ thể, thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải bao gồm 12 thành phần, trong đó: Nhiệt độ không quá 40 độ C; pH từ 5,5-9; chất rắn lơ lửng là 117mg/l; tổng dầu mỡ khoảng 11,7mg/l; tổng phenol 0,585mg/l; tổng xianua 0,585mg/l; tổng ni-tơ 70,2mg/l; thủy ngân: 0,0117mg/l.

Có 2 vị trí quan trắc nguồn nước tiếp nhận tại vịnh Sơn Dương: Vị trí cách vị trí xả nước thải sau xử lý 250m về phía bờ và vị trí cách vị trí xả nước thải sau xử lý 250m ở ngoài khơi. Tuần suất quan trắc 3 tháng/1 lần.

Giấy phép yêu cầu thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, quy trình nêu trong hồ sơ, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định của giấy phép này trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận.

“Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất cứ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại giấy phép này và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục”- giấy phép cấp cho Formosa của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Ngoài ra, Formosa cũng phải chịu kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường ở Trung ương và địa phương; chuẩn bị nhân lực, trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép, cơ quan chức năng ở địa phương trong trường hợp có sự cố gây ô nhiễm nguồn nước do việc xả nước thải gây ra.

Hàng nằm, trước ngày 15/12, Formosa phải tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả thải, các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định.

Thời hạn của giấy phép là 10 năm tính từ ngày giấy phép có hiệu lực (tháng 12/2015).

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat