Trang chủ BRG thâu tóm đất vàng
Bất thường trong những thương vụ thâu tóm đất vàng của tập đoàn BRG?

Bất thường trong những thương vụ thâu tóm đất vàng của tập đoàn BRG?

Cổ phần hóa trong nền kinh tế thị trường là việc làm hết sức cần thiết, nhằm hạn chế tình trạng làm ăn thua lỗ của các DNNN hiện nay. Thế...

Tin mới