Trang chủ bức tử môi trường
Sau Vĩnh Tân 1: Nguy cơ nguồn tài nguyên hải sản bị xóa sổ

Sau Vĩnh Tân 1: Nguy cơ nguồn tài nguyên hải sản bị xóa sổ

Vùng biển Nam Trung bộ là một kho hải sản thiên nhiên mà tạo hoá đã ban cho dân tộc Việt, khi gió vào mùa hè thổi từ Nam lên Bắc, tạo áp lực cho nước...

Tin mới