Ngày 25/2, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và một số văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của TP và các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một trong những sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng của đất nước.

Theo ông Sơn, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đã định hướng nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công cuộc bầu cử để cử tri thành phố sáng suốt lựa chọn được những cán bộ đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri cả nước.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn yêu cầu, các sở ngành, báo cáo viên các quận huyện, thị xã cần nghiên cứu nắm vững các văn bản Luật và hướng dẫn về quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các văn bản có liên quan từ đó tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhân dân…

Theo quy định của pháp luật, công dân từ 21 tuổi có quyền ứng cử vào đại biểu QH.

Tham dự hội nghị, ông Lê Trọng Vinh, Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ đã nêu các điểm mới, những điểm cần lưu ý liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND lần này, trong đó có nêu nội dung về các mô hình tổ chức hành chính, như: việc bầu cử tại khu hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội phê duyệt (khu Vân Đồn, Phú Quốc); việc tiến hành bầu cử đối với mô hình thành phố trực thuộc thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương; việc phân loại đơn vị hành chính sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tổ chức chính quyền địa phương…

Ngoài ra, ông Vinh còn truyền đạt những điểm mới, nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND… Luật này đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trước đây.

Theo thông tin từ hội nghị, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Cũng theo Luật này, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp tính đến ngày bầu cử được công bố…

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội, HĐND, ngày 16/2, HĐND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số đại biểu ứng cử Quốc hội khóa 14. Trên cơ sở phân bổ số lượng và hướng dẫn của Trung ương, Hà Nội dự kiến số đơn vị bầu cử là 10, số người giới thiệu là 60.

Về thành phần, cơ cấu, HĐND thành phố đề nghị, việc giới thiệu người ứng cử cần có tỷ lệ hợp lý về giới tính, độ tuổi, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần đảm bảo có tính thành phần hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thủ đô, một số ngành, giới.

Cụ thể, cơ cấu thành phần được dự kiến phân bổ như sau: Lãnh đạo chủ chốt thành phố (1); đại biểu chuyên trách (2 người); Mặt trận tổ quốc (1); tôn giáo (1); Quân đội (1); Viện kiểm sát (1); Doanh nghiệp nhà nước (2); Viện nghiên cứu, trường đại học (3); Khoa học, công nghệ, Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, Y tế, Lao động thương binh xã hội (4); Trung ương giới thiệu (14).

Tổng số đại biểu dự kiến phân bổ là 30, số người giới thiệu ứng cử đưa ra hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16/2) là 60, trong đó có 5 người tự ứng cử (trong phân bổ không có cơ cấu cho đại biểu tự ứng cử).

Theo HĐND TP Hà Nội, cơ cấu trên đã có sự thống nhất với Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố tại hội nghị ngày 15/2 và xin ý kiến Thường vụ Thành ủy cùng ngày.

Vạn Xuân

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat