Trang chủ đánh giá tác động môi trường
Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo có ‘hàng núi’ sai phạm, sao vẫn lọt?

Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo có ‘hàng núi’ sai phạm, sao vẫn lọt?

Bộ Tài nguyên – môi trường vừa công bố kết luận thanh tra tại dự án Núi Pháo – dự án khai thác, chế biến khoáng sản được cho...

Tin mới