Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận thanh tra tại Tập đoàn Viettel, trong đó yêu cầu xử lý nhiều khoản tiền lớn chưa hạch toán, kê khai thiếu hoặc cho vay ưu đãi công ty thành viên mà không có thẩm quyền… 

Hình ảnh Đề nghị xử lý hàng ngàn tỷ đồng tại tập đoàn Viettel số 1

Cho vay ưu đãi sai luật

Khi kiểm tra tại Cty mẹ Viettel , đoàn thanh tra phát hiện năm 2008, Viettel chưa hạch toán doanh thu khuyến mãi số tiền trên 533 tỉ đồng và còn kê khai thiếu trên 53,3 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra về khuyến mãi sản phẩm dịch vụ.

Tập đoàn Viettel đã hỗ trợ vốn cho các công ty thành viên như Cty cổ phần công trình Viettel số tiền trên 252,15 tỉ đồng; hỗ trợ Cty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 283,3 tỉ đồng; cho công ty này vay ưu đãi 370 tỉ đồng. Theo thanh tra, việc cho vay ưu đãi này không đúng với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vì Viettel không có chức năng tín dụng và cũng không có thẩm quyền cấp tín dụng ưu đãi.

TTCP còn kiến nghị xử lý nhiều khoản tiền lớn khác như yêu cầu Viettel thu hồi về Cty mẹ – Tập đoàn 7,7 tỉ đồng tiền lãi của Tcty cổ phần Vinaconex theo một thoả thuận mua bán cổ phần giữa Vinaconex với Viettel năm 2009 mà Thanh tra Chính phủ xác định đó thực chất là một hợp đồng vay vốn mà Vinaconex phải trả tiền lãi vay nhưng Viettel chưa thu.

Tại một công ty con của Viettel là Cty TNHH Viettel – CHT, TTCP phát hiện công ty này chưa hề đầu tư và hoạt động kinh doanh tại khu công nghệ cao nhưng lại kê khai là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư tại đây. Do đó, TTCP yêu cầu phải truy thu số tiền mà công ty này được hưởng ưu đãi sai quy định là 2,181 tỉ đồng.

Hàng trăm tỉ đồng hạch toán chi phí nhưng chưa chi

TTCP còn phát hiện số tiền trên 307,19 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do Viettel trích khấu hao tài sản cố định vượt so với mức khấu hao nhanh hai lần. Nếu theo đúng quy định thì số tiền này phải truy thu lại ngân sách nhà nước nhưng tập đoàn Viettel xin giữ lại để bổ sung vốn điều lệ và giải quyết vấn đề vốn trong việc thực hiện nghĩa vụ tái cấu trúc, tiếp quản EVN Telecom nên TTCP đã báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Về việc góp vốn thành lập Cty CP phát triển đô thị Vinaconex- Viettel để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, TTCP cho rằng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/12/2009 của Cty CP Phát triển đô thị Vinaconex – Viettel, số vốn điều lệ đăng ký là 3.000 tỷ đồng (Vinaconex đăng ký góp 26%, Viettel đăng ký góp 25%, Tập đoàn Hòa Phát đăng ký góp 44%, Ngân hàng ACB đăng ký góp 5%) để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án đang được triển khai thực hiện.

Nguồn: Bách Nguyễn / Pháp luật Việt Nam

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat