Trang chủ Dự án
Thi công ì ạch, nhiều dự án giao thông tại Hà Nội lại bị thúc tiến độ

Thi công ì ạch, nhiều dự án giao thông tại Hà Nội lại bị thúc tiến độ

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu giám đốc các sở, giám đốc các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu...

8.161 tổ chức vi phạm hơn 128 nghìn ha đất

8.161 tổ chức vi phạm hơn 128 nghìn ha đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang khẩn trương rà soát, xử lý các dự án treo… Ngoài 161 cơ quan Nhà nước có vi phạm về đất đai với diện tích 275,120 ha, còn có 2 tổ chức chính trị với diện tích 1,590 ha và 2 tổ chức chính trị –...

Tin mới