Trang chủ Ethanol Dung Quất
Lọc dầu Dung Quất sẽ nợ gần 58.000 tỷ sau nâng cấp

Lọc dầu Dung Quất sẽ nợ gần 58.000 tỷ sau nâng cấp

Người đứng đầu đơn vị vận hành nhà máy mong Chính phủ sẽ bảo lãnh cho khoản vay để nâng cấp… Công ty TNHH Một thành viên Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) mới...

Tin mới