Trang chủ giá xăng dầu
Bộ Tài chính lên tiếng về cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu

Bộ Tài chính lên tiếng về cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu

Khẳng định phương pháp tính thuế nhập khẩu xăng, dầu theo cách bình quân gia quyền các biểu thuế MFN và FTA là phù hợp với quy định hiện tại, lãnh đạo...

Tin mới