Cho rằng số lượng cơ cấu đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về Hà Nội bất hợp lý, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí đề nghị giảm ứng viên từ Trung ương, tăng ứng viên của thành phố.

Tại hội nghị hiệp thương lần 1 ngày 16/2 của TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đào Văn Bình thông tin, số đại biểu Quốc hội khóa 14 của Hà Nội tương đương khóa trước – 30 người. Tuy nhiên, trong cơ cấu Hà Nội được giới thiệu 16 đại biểu, còn Trung ương gửi về 14 (khóa 13 Trung ương gửi về 11, Hà Nội được giới thiệu 19).

ha-noi-tam-tu-vi-trung-uong-gui-qua-nhieu-ung-cu-vien-quoc-hoi

Thành phố Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh minh họa: Giang Huy.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng 14 đại biểu Trung ương gửi xuống Hà Nội là quá nhiều, cần cơ cấu lại để nâng số đại biểu của thành phố.

Từng tham gia Quốc hội khóa 9, 10, đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết cơ cấu như trên là bất hợp lý. Khi chưa sáp nhập với Hà Tây, Hà Nội có 21 đại biểu chính thức. Hiện nay, Hà Nội đã mở rộng hơn 7 triệu dân nên việc chỉ có 16 đại biểu là không hợp lý, không đúng với tinh thần đổi mới.

Phân tích cơ cấu phân bổ đại biểu, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trong 16 đại biểu do Hà Nội giới thiệu thì có 2 chỉ tiêu đại diện doanh nghiệp nhà nước sẽ do “Thường vụ Quốc hội giới thiệu sau”. Như vậy thực chất Hà Nội chỉ được giới thiệu 14 và Trung ương gửi 16.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Đào Văn Bình tâm tư: “Mặt trận Tổ quốc được một chỉ tiêu. Khóa trước tôi tham gia, được bầu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi sắp nghỉ hưu rồi. Thường vụ Thành ủy giới thiệu anh Vũ Hồng Khanh (Phó chủ tịch UBND thành phố) ứng cử Chủ tịch Mặt trận, khả năng một tháng nữa sẽ họp bất thường để bầu. Nhưng anh Khanh cũng quá tuổi rồi. Như vậy Chủ tịch Mặt trận khóa tới quá tuổi không tham gia ứng cử được nữa”.

Theo ông Bình, trong số Phó chủ tịch hiện nay chỉ còn một trường hợp đủ tuổi ứng cử theo quy định (nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây). Nhưng vị Phó chủ tịch này mới được bầu nên “lượng sức khó mà thắng nổi”. “Mặt trận ra ứng cử mà trượt thì không ra sao. Do vậy, riêng xuất của Mặt trận xin điều chỉnh nhường cho cơ quan khác”, ông Bình nói.

Sau khi nghe ý kiến đại biểu, chủ tọa đã cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Các đại biểu nhất trí đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh số đại biểu Trung ương giới thiệu về Hà Nội giảm xuống còn 10, đại biểu cư trú và làm việc ở Hà Nội là 20; Bổ sung cho lãnh đạo thành phố một chỉ tiêu là nam, như vậy tổng số chỉ tiêu lãnh đạo là 2. Thành phố đề nghị chỉ tiêu tái cử một người quá thấp, phải xem xét bảo đảm 30% theo luật…

Theo văn bản hướng dẫn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 16/2 về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu ứng cử Quốc hội khóa 14, Hà Nội được phân bổ chỉ tiêu 30 đại biểu Quốc hội. Trong đó 14 đại biểu do trung ương giới thiệu, 16 đại biểu thành phố giới thiệu. Từ định hướng cơ cấu trên, Hà Nội dự kiến số đơn vị bầu cử là 10 và số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 60 người.

Cơ cấu thành phần cụ thể được dự kiến phân bổ như sau: Lãnh đạo chủ chốt thành phố (1); Đại biểu chuyên trách (2); Mặt trận tổ quốc (1); Tôn giáo (1); Quân đội (1); Viện kiểm sát (1); Doanh nghiệp nhà nước (2); Viện nghiên cứu, trường đại hoc (3); Khoa học, công nghệ, Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, Y tế, Lao động thương binh xã hội (4);Trung ương giới thiệu (14).

Võ Hải

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat