Trang chủ Hillary Clinton
Nếu phải chọn 1 trong 2 thì Trump vẫn là sự lựa chọn sáng suốt của dân Mỹ ?

Nếu phải chọn 1 trong 2 thì Trump vẫn là sự lựa chọn sáng suốt của dân Mỹ ?

Vì sao bà Hillary Clinton không thành công trong việc giành là phiếu cử tri ở một quốc gia có lượng cử tri là phụ nữ đông hơn nam...

Tin mới