Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nhộn nhịp trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng 12, khi Đại hội họp phiên trù bị hôm nay.

đại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốcđại hội đảng, phiên trù bị, đại biểu toàn quốc

Nguồn: Vietnamnet

 

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat