Trang chủ Hồ Núi Cốc
Dự án tâm linh 15.000 tỉ đồng ở Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)

Dự án tâm linh 15.000 tỉ đồng ở Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)

Dự kiến khi đi vào hoạt động, Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc sẽ thu hút khoảng 6,5 triệu du khách/năm. Ước tính giai đoạn đầu, thu về khoảng 200-300 tỉ...

Tin mới