Trang chủ hóa chất sân golf
Chất hoá học nào được sử dụng trên sân golf Tân Sơn Nhất?

Chất hoá học nào được sử dụng trên sân golf Tân Sơn Nhất?

Bài trước, chúng tôi đã nói đến tác động tiêu cực của sân golf đến nguồn nước và môi trường. Để làm rõ hơn vấn đề nay, NNVN xin tổng hợp những...

Tin mới