Trang chủ họp quốc hội
Triệu tập kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 14

Triệu tập kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14, khai mạc vào ngày 20/7/2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/7/2016...

Tin mới