Trang chủ hướng dẫn viên du lịch
Thấy gì từ vụ hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động “chui”?

Thấy gì từ vụ hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động “chui”?

“Phát hiện, xử lý hướng dẫn viên (HDV) du lịch người Trung Quốc hoạt động trái pháp luật là cần thiết, nhưng đó mới là xử lý vụ việc, chúng tôi đang...

Tin mới