Trang chủ hủy hoại sức khỏe
Đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than trong nước, Trung Quốc tăng cường đầu tư nhiệt điện than tại Việt Nam

Đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than trong nước, Trung Quốc tăng cường đầu tư nhiệt điện than tại Việt Nam

Trung Quốc đang giảm công suất điện than ở trong nước đồng thời tìm cách chuyển vốn và công nghệ sang Việt Nam. Chỉ...

Tin mới