Trang chủ ỉm tiền
Vụ xã “ỉm” tiền hỗ trợ người nghèo: Do cán bộ xã… có việc gia đình (!?)

Vụ xã “ỉm” tiền hỗ trợ người nghèo: Do cán bộ xã… có việc gia đình (!?)

Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh việc chính quyền xã Hải An chậm chi trả tiền hỗ trợ chính sách cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, huyện...

Tin mới