Trang chủ IPP
Bác dự án sai quy hoạch của ông Hạnh Nguyễn: Hoan nghênh!

Bác dự án sai quy hoạch của ông Hạnh Nguyễn: Hoan nghênh!

“Đừng để cho các lợi ích nhóm hoặc vấn đề lợi ích kinh tế chi phối, còn việc xây dựng quy hoạch đô thị là không khó”. Đáng hoan nghênh Ban...

Tin mới