Trang chủ KDC
Chứng khoán Viễn Đông giải thể, Kido ‘ôm hận’

Chứng khoán Viễn Đông giải thể, Kido ‘ôm hận’

Đặt niềm tin nhầm chỗ vào Chứng khoán Viễn Đông khiến tham vọng thâu tóm Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật (Vocarimex) của Kido bị chậm trễ, cùng khoản...

Tin mới