Trang chủ kết quả bầu cử đại hội đảng
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

Ngày 27/1, tại trụ sở TƯ Đảng, Ban chấp hành TƯ khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm...

Tin mới