Trang chủ Kết quả nhiệm kỳ quốc hội
Đề xuất tường thuật trực tiếp tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước, Thủ tướng

Đề xuất tường thuật trực tiếp tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước, Thủ tướng

 Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nhận thấy cần tăng thời gian thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng…  Sau...

Tin mới