Trang chủ khai mạc Đại hội Đảng XII
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Bác trước Đại hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Bác trước Đại hội

Sáng nay, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội lần thứ 12 của Đảng, hơn 1.500 đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng...

Tin mới