Trang chủ Khánh Hòa
Cựu Chủ tịch tỉnh và “đấu trường 100” từ chối thép tỉ đô

Cựu Chủ tịch tỉnh và “đấu trường 100” từ chối thép tỉ đô

Một nhà máy luyện thép quy mô tưởng như đã mọc lên ven biển Khánh Hòa. Gần 10 năm trước, trên mặt báo nóng rẫy câu chuyện chọn biển hay thép ven...

Tin mới