Trang chủ khoáng sản mỏ sắt Tùng Bá
Thua lỗ lớn,”ông lớn” ngành thép đề nghị trả lại mỏ quặng sắt tại Hà Giang

Thua lỗ lớn,”ông lớn” ngành thép đề nghị trả lại mỏ quặng sắt tại Hà Giang

Công ty thành viên của Tập đoàn Hoà Phát xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản mỏ sắt Tùng Bá và mỏ sắt tại khu Cao Vinh – Khuôn...

Tin mới