Trang chủ không đảm bảo an ninh
Không bảo mật được hệ thống, Vietcombank tìm cách đẩy trách nhiệm cho khách hàng

Không bảo mật được hệ thống, Vietcombank tìm cách đẩy trách nhiệm cho khách hàng

Theo các chuyên gia bảo mật, trong điều khoản về “Nghĩa vụ bảo mật của khách hàng” do Vietcombank đề ra, một số quy định ngân hàng này...

Tin mới